Roztylské náměstí 35,  141 00 PRAHA 41 - CZECH REPUBLIC
tel : 212 270 634, mobil : 603 410 811

e-mail : gipha.cz


LASER  IRR - 1 

je elektronický přístroj určený pro neinvasivní laseroterapii a akupunkturu. Je vhodný pro aplikaci v celé řadě oborů medicíny i v kosmetice. V laserové akupunktuře se přístroj používá k vyhledávání akupunkturních bodů a k jejich stimulaci energií laserového paprsku. Seznam více jak sedmdesáti indikací z klinické praxe spolu s doporučenými radiačními parametry je zahrnut v paměti přístroje pro usnadnění a zrychlení obsluhy. Řídící jednotka přístroje obsahuje elektroniku jež ovládá činnost polovodičového laseru v externí lasersondě. Komunikace s operátorem je zajištěna dvouřádkovým zobrazovačem a klávesnicí. Napájení je buď ze sítě nebo z vestavěné baterie.

 

Základní specifikace

  výkon přístroje: max. 200mW; konkrétní výkon dle typu
lasersondy
  řízení výkonu: v rozmezí 5 - 100% (vylučuje potřebu řady
sond s různými výkony)
  samočinné nebo individuální nastavení radiačních
parametrů
  kontinuální nebo frekvenční (pulzní) řízení laseru
  nastavení až tří opakovaných frekvencí pulzů v rozsahu
1 - 999Hz
  nastavení frekvencí s krokem 0,1 a 1 Hz umožňuje
nastavení dle Bahra, Nogiera, atd.

  

Příslušenství

  červená lasersonda MSR 25 - 675nm, max. 25mW
  infračervená lasersonda MSI 40 - 805nm, max. 40mW
  infračervená sonda MSI 100 - 810nm, max. 100mW
  infračervená sonda MSI 200 - 810nm, max. 200mW
  dvouruční sonda pro vyhledávání akupunkturních bodů
  světlovody, ochranné brýle, síťový adaptér, návod k
obsluze, transportní kufr atd.