Roztylské náměstí 35,  141 00 PRAHA 41 - CZECH REPUBLIC
tel : 212 270 634, mobil : 603 410 811

e-mail : gipha.cz 

obrazovka - detail

Průmyslová vyvažovačka TWINCO - I

je odstředivý vyvažovací stroj pro statické i dynamické vyvažování rotačních předmětů (t. zv. rotorů) bez vlastního hřídele. Splňuje požadavky mezinárodní normy ISO 2953 - Vyvažovací stroje - a patří do třídy HO (Horizontal Overhang) v níž se stroje vyznačují vlastním vřetenem zakončeným přírubou k upínání rotorů.
Robustní konstrukce stroje a výkonný motor dovolují vyvažovat rotory do celkové váhy 60kg o průměru až 1000 mm. Mezi typické aplikace patří vyvažování rychlostních nástrojů, brzdových kotoučů, bubnů, setrvačníků, oběžných kol ventilátorů, řemenic, částí spojek, atd. 
Koncepce pohonu spolu s fázově citlivou korelační metodou měření, nízký šum i samočinné seřízení nuly umožňují vyvažovat rotory i v nejvyšších třídách jakosti.

         
Hlavní
vlastnosti
  velikosti a úhlové polohy nevyváženosti se zobrazují na
monitoru číselně i na vektorových diagramech
  vektorové diagramy umožňují rychle nalézt úhlové polohy
nevyváženosti na obvodu rotoru a sledovat postup vyvažování
  cílový terč vektorového diagramu zobrazuje povolený limit
zbytkové nevyváženosti rotoru i přípustnou odchylku stroje 
od nuly
  seřízení nuly a kalibrace stroje trvá typicky 3 minuty
  stroje se dodávají ve dvou provedeních podle rozsahu rychlostí
otáčení vřetena: 800 – 400/min. pro lehké rotory a nejvyšší
třídy jakosti vyvážení, resp. 500 – 100/min. pro těžké rotory
  samočinné opakování měření (běhů vřetena) umožňuje zvolit
přesnost vyvážení
  speciální ložiska vřetena snižují rozptyl měření
  rychlost vyvažování i míra nezávislosti vyvaž. rovin jsou
stanoveny dle ISO 2593
  vyvažování usnadňují údaje o potřebné hloubce vrtání a výpočet
dělených závaží (rotory s loukotěmi)
  elektricky ovládaná brzda podporuje samočinné zastavení v místě
nevývažku a vyvažování rotoru přímo na vřetenu
  rozměrová přesnost příruby vřetena umožňuje neházivé upnutí
výměnných redukcí (adaptérů) přes které se rotory upínají
k vřetenu
  vyvažovací parametry rotoru (rozměry, limit vyvážení; rychlost
otáčení) lze uložit do Banky rotorů
  výsledky vyvážení lze potvrdit tiskem Protokolu na externí
tiskárně 

          

Základní
specifikace

  doba vyvažovacího cyklu (roztočení + 1 běh) : typ. 15 s
  rozptyl měření (r.m.s. = sigma; 10s; 800/min; staticky): 1 gmm 
  odchylka vyvážení vřetena s redukcí od nuly: typ. 2 gmm (po aut.
seřízení nuly; 800/min.; staticky)
  házivosti příruby vřetena: osová i stranová: max. 5 mikrometrů
  váhy: 55 kg oddělitelný stojan; 50 kg nadstavba vřetena
s elektronikou
  napájení: síť 230V; max. 1600W.