Roztylské náměstí 35,  141 00 PRAHA 41 - CZECH REPUBLIC
tel : 212 270 634, mobil : 603 410 811

e-mail : gipha.cz


Profesionální detektory kovů
EXPLORER - TM

EXPLORER - TM je řada detektorů určená pro vyhledávání a rozměrovou diskriminaci skrytých elektricky vodivých těles. Detektory se používají jak pro vyhledávání velmi malých těles mělce uložených v zemi, tak i pro hluboko uložená tělesa větších rozměrů ve vojenské i civilní pyrotechnice, kriminalistice, stavebnictví a v organizacích udržujících rozvodné sítě ropy, plynu, vody, atd.

 

Řada EXPLORER - TM obsahuje následující elektronické modely a příslušenství:

  TM - 93 je základní model pracující na osvědčeném pulzně - indukčním principu. Tento model spolu s příslušenstvím tvoří detektor kovů EXPLORER TM - 93, jehož vlastnosti jsou dobře srovnatelné se známými profesionálními detektory např. Sniffer XR - 71 původem z V. Británie, AN - 19/2 z Rakouska, nebo ML 1620 ze SRN. Tato skutečnost byla potvrzena i srovnávacími zkouškami provedenými ve Vojenském technickém ústavu pozemního vojska ve Vyškově v r. 1994. EXPLORER TM - 93 byl vyhodnocen jako nejlepší z celkem 13 detektorů určených pro průmyslové i armádní pyrotechnické použití.

   TM - D je mikropočítačem řízený model, který měří všechny informace obsažené v signálu vysílaném detekovaným předmětem. TM - D má všechny vlastnosti modelu TM - 93 a navíc širší možnosti diskriminovat, t.j. rozlišovat podle rozměru kovové předměty před jejich odkrytím a tím zrychlit průzkum zejména v osídlených oblastech s hustým výskytem kovového odpadu.

   TM - MIRA je speciální varianta modelu TM - D. Model TM - MIRA byl vyvinut na základě požadavků a ve vývojové spolupráci s armádou ČR s cílem zrychlit postup prací při pyrotechnické asanaci rozsáhlých oblastí s výskytem rozptýlené munice uložené v zemi. V současnosti jsou dvojice modelů TM - MIRA v sestavě s dvojicí čtvercových cívek 1x1 m využívány v bývalých vojenských prostorech Milovice a Ralsko, kde poskytují vysokou produktivitu průzkumu nedosažitelnou jinými prostředky.

Příslušenství obsahuje 35 položek, které umožňují sestavit detektor optimální pro konkrétní úlohu průzkumu. Rozmezí úloh sahá od vyhledávání nejmenších předmětů se 100 mm kruhovou cívkou, až k vyhledávání velkých hluboko uložených předmětů se čtvercovou cívkou 1x1 m nebo s mechanicky spojenou dvojicí těchto cívek.

  Hloubkový dosah detektorů EXPLORER : 
  

Pozn.: Z tabulky je na př. zřejmé, že čtvercová cívka TM 06 1x1m má největší hloubkový dosah na všechna větší tělesa počínaje dosahem 45cm na těleso 3x3cm a konče dosahem 500cm na těleso 200x200cm. Naopak, na tělesa 1x1cm a menší je cívka "slepá", což je cenná výhoda zejména v oblastech s hustě roztroušeným kovovým odpadem. 

  

Ceny bez DPH jsou v rozmezí od 25.000,- Kč za min.soupravu detektoru, příp. 40.000,- Kč za standardní soupravu, až po více než 80.000,- Kč pro dvojici modelů TM - MIRA a dvojici čtvercových cívek 1x1 m s příslušenstvím.

Záruka:    2
roky

  Prospekt ke stažení ( Acrobat  540 kB ) 

  Seznam příslušenství  ( Acrobat  90 kB )

 


 

Pyrotechnické skupiny civilních pracovišť i Armády a Policie ČR používají více než 100 detektorů kovů z rodiny EXPLORER TM. Tyto detektory se osvědčily i ve Velké Británii, Francii, Dánsku, Řecku, Estonsku, Bosně (IFOR), Columbii, Venezuele, Indii a Thajsku.